Blog : Tutkimustuloksia

Infographic: Top 10 Global Trends in the New World of Work

Infographic: Top 10 Global Trends in the New World of Work

The dramatic change in the face of work has put organizations in a rather demanding position: social media and mobile technology enabled hyper connections between people around the globe have opened the insides of the companies to the world. There’s no more keeping your dirty laundry to yourselves. People talk. And you can close your eyes as much as you want, but they still talk. That’s probably why the top 2 trends in the new world of work are culture & engagement and development of better leadership. Companies are facing the need to make drastic improvements into their employer brand in order to not only survive in the war of talent, but also engage existing talents, and more over, avoid customers disappearing because people talk.

Deloitte’s new study recognized that 78% of the more than 3300 business and HR leaders in 106 countries have recognized the importance of developing company culture and engagement of people, as well as the development of better leadership as the top 2 issues to tackle in 2015. Yet, at the same time only 47% of the respondents feel they are ready and equipped to develop culture and engagement and (42%) leadership.

 

 

Emine-Infograph-Top10-GlobalTrends-NewWork-2015

 

Based on the study, the key challenges over the top 10 trends are:

  1. Business and HR leaders’ need to gain clear understanding of their organization’s culture, how that culture affects leadership and engagement, and how well the many internal talent and HR programs actually work towards engaging and empowering people.
  2. The continuing struggle to develop leaders at all levels to communicate and execute the strategy, and engage and empower talents.
  3. The tools, trends and technology is developing so fast, companies are struggling to maintain the necessary level of skills within the organization.
  4. HR leaders must reinvent their roles and deliverables in order to support the businesses in the vast changing world. HR’s performance was rated on the average 20% lower than the previous year. HR performance must be accelerated to deliver much better value as the economy improves. CEO’s are already replacing HR’s with non-HR professionals to fill in the roles of Chief HR Officers.
  5. There are more and more needs to adjust the workforce on demand, in other words use more flexible approached on workforce such as hourly, contingent and contract workforce.
  6. Traditional performance management systems will not match with the more flexible workforce solutions. Therefore those need to be replaced with more innovative solutions both in technology as well as in the metrics.
  7. Businesses need more metrics and analytics to address the complex business and talent needs, and support the decision making as early as possible.
  8. Such a information overload and change in the way way work is done requires heavy simplification of the work. Otherwise people won’t cope. We are seeing work environments changing and practices being simplified to help employees focus and relieve stress of at work.
  9. Many traditional jobs will be replaced with machines reading, analyzing and even speaking and making decisions. Jobs will need to be redesigned to collaborate, not compete with machine learning.
  10. People data exists everywhere. There is a growing need to bring it in from social media and social, talent and recruiting networks make better HR & leadership decisions.

Source: Global Human Capital Trends 2015, Deloitte

***

How is your company coping with the pressures of realigning HR with business goals and strategy? Are you recognizing your company culture, and how that can be developed and used in order to support the strategy, engage people and develop leadership? If your organization needs sparring in how to cope these topics, do not hesitate to contact us at experience(at)emine.fi

Lue myös kirjoituksemme aiheesta: ”Fakta-lehti: Suomi ui HR-trendeissä vastavirtaan”

 

Fakta-lehti: ”Suomi ui HR-trendeissä vastavirtaan”

Fakta-lehti: ”Suomi ui HR-trendeissä vastavirtaan”

Globaalisti HR-trendilistan kärjessä ovat tällä hetkellä työkulttuuri ja sitouttaminen, johtajuus,, oppiminen ja kehitys sekä HR:n uudistaminen”, kirjoittaa tuorein Fakta-lehti (5/2015).

Faktan juttu pohjautuu Deloitten tekemään kansainväliseen raporttiin henkilöstöjohtamisen globaaleista trendeistä. Suomen tulokset poikkeavat tyystin globaaleista trendeistä ja painopisteistä. Suomalaisjohtajat pitävät tärkeämpänä HR-teknologiaa, työn yksinkertaistamista sekä henkilöstöhallintoon liittyviä numeroita ja analytiikkaa. Toisin sanoen, Suomessa painotetaan HR-työssä enemmän HR-osaajien omaa työtä, työvälineitä ja työssä selviytymistä, kun taas globaalisti painopiste nojaa työntekijöihin ja sitouttamisen problematiikan purkamiseen.

Samaan tutkimukseen nojaa myös FastCompanyn juttu ”Welcome to the new era of Human Resources”.

Globaalista perspektiivistä katsottuna, HR-työ on muuttunut tyystin teknologian ja sosiaalisen median myötä. Henkilöstöhallintona tunnettu käsityö on korvattu teknologialla, ja oletus on, että ne käsiparit ovat löytäneet korvaavaa, yrityksen liiketoimintaa tukevaa tekemistä. Ne viisi vuotta ja risat, jotka olen itse ollut alan alan yrittäjä, olen tullut imaistuksi siihen suureen murrokseen, jota HR on edellä mainituista syistä läpikäynyt. Työ on jo muuttunut. Aikaa sitten!

Parhaiten HR tukee liiketoimintaa varmistamalla, että työn tekeminen organisaatiossa on innostavaa, kannustavaa ja kasvattavaa, ja että yritys on kilpailukykyinen houkuttelemaan strategian toteuttamisen kannalta keskeistä osaamista koko ajan. Toisin sanoen, rakentamalla strategian toteutumista tukevaa yrityskulttuuria ja vahvaa työntekijäkokemusta, ja jakamalla onnistumisia ja tarinoita systemaattisesti ulospäin vetovoimaisemman työnantajamaineen rakentamiseksi.

Tämä työ on vahvasti proaktiivisista ja pitkäjänteistä jatkuvaa työtä, ei yksittäisiä reaktiivisia pisaroita meressä. Ne voittavat kilpailun osaajista, jotka ovat tämän hoksanneet.

Deloiten raportin päämies Art Mazor toteaa:

 ”HR is typically looked (assumed to be) toward as the stewards of culture, but if you don’t have those capabilities to bring the culture to a new place, specifically around innovation and driving customer satisfaction, HR is going to struggle, and the organization is going to struggle as a result.”

Yrityskulttuurin funktio ei ole luoda yhteisöä, joka pitää hauskaa keskenään. Sen funktiona on luoda toisiinsa JA yrityksen strategian, mission ja arvojen toteuttamiseen sitoutunut oikeanlaisten osaajien yhteisö, joka toimii yrityksen arvoa, mainetta ja asiakastyytyväisyyttä jatkuvasti parantavalla tavalla, ja saa oman vastineensa onnistumisesta.

On huolestuttavaa, jos Suomessa tosiaan HR:n työ keskittyy vain HR:n oma työnsä parantamiseen, kun sen pitäisi keskittyä liiketoiminnan parantamiseen vahvan yrityskulttuurin, erinomaisten työntekijäkokemusten ja vetovoimaisen maineen rakentamisen kautta. Ne suomalaiset HR-ihmiset, jotka minä tunnen haluavat tehdä nimenomaan isossa mittakaavassa merkityksellisempää työtä. Kysymys kuuluukin, onko yritysjohdolla laput silmillä vai kuka nyt jarruttaa, jos suomalainen trendi ajaa vastavirtaan?

Deloitten tiedote tutkimustuloksista >>

Lue myös: Top 10 global trends in the new world of work