Blog : HR-sisältömarkkinointi

Instagram-suunnitelma – Case Emineland – OSA 1

Instagram-suunnitelma – Case Emineland – OSA 1

Instagram-suunnitelma voi olla osa yrityksen sosiaalisen median julkaisusuunnitelmaa tai ns. editorial-kalenteria. Suunnitelman ja kalenterin käyttö ohjaa käyttämään sosiaaliseen mediaan uppoavan työajan pelkästään hyödylliseen tekemiseen, josta syntyy oikeita tuloksia työnantajakuvan rakentamiseen. Se on pähkinän kuoressa oiva syy, miksi Instagram-suunnitelma kannattaa tehdä, mikäli yrityksellä on aktiivinen Instagram-tili tai suunnittelette sellaisen perustamista.

Suunnitelman noudattaminen on johdonmukaista työtä, jota pitää myös mitata, jotta tiedämme, olemmeko kulkemassa oikeaan suuntaan. Niinpä suunnitelman ja kalenterin yhteyteen kannattaa liittää myös onnistumisen mittarit, joita seurataan säännöllisesti.

Instagram-suunnitelma

Instagram-suunnitelma – case @Emineland

Päätimme Eminelandissa hioa Instagram-presenssiämme vaikuttavampaan suuntaan, niinpä Eminen Instagram-tilistä ja sitä varten tehdystä suunnitelmasta tehtiin testi-case, jonka kehittymistä seuraamme tässä blogisarjassa seuraavan kuukauden ajan. Ihan aluksi otetaan katsaus lähtötilanteeseen ja kurkistetaan suunnitelmaa.

Instagram-suunnitelma

Instagram-suunnitelma auttaa oikein tehtynä mm. rytmittämään julkaisemista, säilyttämään julkaisujen punaisen langan ja tehostamaan ajankäyttöä. Lisäksi sisältöjen luova suunnittelu helpottuu huomattavasti.

Eminen Instagram-suunnitelmaa varten kirjasimme ylös neljä sellaista pääviestiä, jotka haluamme Instagram-sisällöillämme tuoda esiin. Pääviestit ovat teemoja, jotka on johdettu suoraan asiakaslupauksestamme ja sen lunastamisesta.

Ajatuksena on, että nämä tärkeimmät pääviestit ohjaavat kaikkea julkaisemista. Näihin pääviesteihin liittymätöntä sisältöä ei julkaista, sillä kaikki random julkaisutoiminta asettuu hidasteeksi pääviestien kirkastumiselle. Pääviestit kannattaa esimerkiksi kirjata näkyviin Instagram-profiiliin ja ne voi muuntaa tunnisteiksi, joita käytetään julkaisuissa.

Suunnitelman tekemisessä ajatuksena on, että sen lisäksi, että profiilin silmäily antaa selkeän kuvan siitä, miltä Eminessä työskentely näyttää ja millaisia työmme tulokset ovat, profiili näyttää myös kutsuvalta ja visuaalisesti kiehtovalta. Instagram kun on ennen kaikkea visuaalinen kokemus.

Instagram-suunnitelma_visuaalinen sisältö
Emineland -Instagram-profiilin julkaisusuunnitelman aloitusta edeltävä ulkonäkö. Täysin yhtenevää visuaalista linjaa ei ole noudatettu.

Suunnittelimme kaikille julkaisuille yhteneväisen ilmeen, jossa tulemme pitäytymään. Tällaisen yhteneväisen ilmeen voi luoda esimerkiksi käyttämällä samaa filtteriä jokaisessa kuvassa, samoja värisävyjä tai vaikkapa kuvien yhtenäisiä reunuksia. Pian näet, millainen on Eminen Instagramin uusi visuaalinen ilme, ota siis seurantaan @Emineland.

Instagram-julkaisukalenteri

Instagram-julkaisukalenteria toteutamme Eminelandissa siten, että olemme suunnitelleet viikoittaiset julkaisut kokonaisuudessaan valmiiksi edeltävän viikon aikana. Kalenteriin on kirjattu julkaistava sisältö ja se on suunniteltu niin, että jokaista pääviestiä mukailevaa sisältöä julkaistaan säännöllisesti.

Instagram-suunnitelma_julkaisukalenteri
Julkaisukalenterissa on suunniteltuna sisältöteemat jokaiselle viikolle. Sisällöt suunnitellaan ja tuotetaan valmiiksi edeltävällä viikolla. Tältä näyttää Eminen Instagram-suunnitelman ensimmäinen viikko.

Suunnitelman toteuttamisen mittarointi

Suunnitelmaan kannattaa kirjata ne valitut luvut, joiden kehittymistä tullaan seuraamaan. Niitä voi Instagramin kohdalla olla tyypillisesti seuraajamäärän kasvu, tykkäysmäärien kasvu, julkaisujen näkyvyys ja sivustoklikkaukset.

Tärkeää mittarien valitsemisessa on se, että valitsemme seurattavaksi ne luvut, joista voimme suoraan johtaa kehitysehdotuksia tulevaan tekemiseemme. Helpointa Instagramin analytiikkaseurantaa varsinkin alkuvaiheessa on yksinkertaisesti se, millaiset kuvat ja sisällöt saavat eniten tykkäyksiä. Kun 100 Instagram-seuraajan raja on ylitetty, tulee käyttöön myös laajempi analytiikkakatsaus.

Instagram-suunnitelma_pääviestit
Valitut pääviestit näkyvät profiilissa tunnisteina, joiden alle julkaistavat Instagram-sisällöt teemoitetaan. Eminen testi-casen lähtötilanne näyttää tältä.

Kuuntele myös Vaikuttava Työnantajabrändi -podcastin jakso #7: Mikä julkaisukalenteri on ja miten sattumanvarainen julkaisutoiminta voidaan muuttaa sen avulla tavoitteelliseksi HR-markkinointityöksi>>

 

Mitä inbound rekrytointi tarkoittaa? Podcast jakso 26

Mitä inbound rekrytointi tarkoittaa? Podcast jakso 26

Mitä inbound rekrytointi tarkoittaa? 

Miten sitä tehdään?

Miten se parantaa rekrytoinnissa onnistumisessa?

Inboundilla viitataan toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on saada yritykselle mieluinen yleisö itse toimimaan tavalla, joka on yritykselle suotuisa. Myynnissä tämä tarkoittaa sitä, että potentiaaliset asiakkaat ovat päättäneet ostaa juuri tältä yritykseltä, ja tulevat omatoimisesti joko pyytämään tarjousta tai tekemään tilauksen.

Rekrytoinnissa tämä tarkoittaa sitä, että yritykselle ideaalit osaajat haluavat juuri tähän yritykseen töihin ja antavat kutsua itsensä osaksi yrityksen talent-yhteisöä.

Inbound rekrytointi on paljon enemmän kuin sattumanvaraiset saapuneet avoimet hakemukset. Inbound rekrytointi johtaa mielellään myös avoimiin hakemuksiin tai avointen hakemusten kaltaisiin yhteydenottoihin, mutta ei kenen tahansa työnhakijan toimesta vaan juuri yrityksen tavoitteleman, ideaalin työnhakijan toimesta.

Vaikuttava työnantajabrändi© -podcastista

Eminen Susanna Rantasen juontama Vaikuttava työnantajabrändi© -podcast on suunnattu moderneille HR-ammattilaisille, jotka haluavat vaikuttaa omalla työllään edustamansa yrityksen liiketoimintastrategian toteuttamiseen ja bisneksen tavoitteiden saavuttamiseen. @rantanensusanna jakaa viikoittain käytännön vinkkejä, ideoita ja kokemuksia siitä, miten yritys voi vaikuttaa määrittämiinsä talent-yleisöihin modernin työnantajabrändin rakentamisen, eli tarinallistamisen ja HR-sisältömarkkinoinnin keinoin. 

Tässä jaksossa Susanna kertoo, mitä inbound rekrytointi tarkoittaa, ja miksi kasvuhaluisten ja paljon rekrytoivien yritysten kannattaa harkita siihen panostamista.

”Inbound rekrytoinnin etu on siinä, että sen avulla voidaan saada ote sekä passiivisista että aktiivisista työnhakijoista. Perinteinen rekrytointi tavoittaa vain aktiiviset työnhakijat.  Mikä on todennäköisyys, että teille ideaali osaaja aktivoituu työnhaussa juuri silloin kuin teillä käynnistetään rekrytointiprosessi?” Susanna Rantanen, Emine

Jakson sisältö

  • Mitä inbound rekrytointi tarkoittaa?
  • Mitä sillä tavoitellaan?
  • Mitä hyötyä siitä on kasvuyrityksille?
  • Inbound rekrytoinnin keskeiset toimenpiteet
  • Call to actioneiden ja analytiikan merkitys

Lataa ilmainen PDF, joka sisältää Eminen mallin Inbound rekrytointiin >>

Kuuntele jakso

 

Kuuntele jakso Soundcloudissa >>

Jakson kesto: 17:43 min

Ensi viikon jaksossa käsitellään työnantajabrändistrategiaa.

Kuullaan paremmin!

 

 

 

Jaksossa mainitut linkit:

Hubspotin Inbound recruiting -haastattelu Employer Branding -podcastissa (ENG)>>

Hubspotin Inbound Recruiting Methodology >>

 

HR-sisältömarkkinointi – Kuinka hyödyntää samaa sisältöä yhä uudelleen?

HR-sisältömarkkinointi – Kuinka hyödyntää samaa sisältöä yhä uudelleen?

Mitä onnistunut HR-sisältömarkkinointi vaatii? Ainakin suunnitelman tekemistä, suunnitelman tarkkaa noudattamista sekä säännöllistä ja johdonmukaista tekemistä. Ja se vaatii sisällöntuotantoa, eli ajankäyttöä. Tämä on se kohta, jossa monilla tulee hankaluuksia kaiken muun kiireen keskellä. Sisällöntuotantoon käytettävää aikaa voi kuitenkin optimoida muun muassa käyttämällä samaa sisältöä erilaisiin tarkoituksiin (repurposing) ja jo alun perin tuottamalla sellaista sisältöä, jota voi hyödyntää yhä uudelleen.

Repurposing_HR-sisältömarkkinointi

HR-sisältömarkkinointi – Kuinka hyödyntää samaa sisältöä yhä uudelleen?

3 vinkkiä kuvasisältöihin

 

1. Monikäyttöiset valokuvat

Usein silloin, kun tarve valokuvalle iskee, sopivaa kuvaa tarkoitukseen ei löydy ja on liian myöhäistä alkaa kuvaushommiin saati soittaa kuvaajaa apuun. Tähän kannattaa varautua ylläpitämällä valokuvapankkia ja suunnittelemalla sitä varten otettavat valokuvat johdonmukaisesti välittämään aina tiettyä viestiä, jonka haluamme tulevan yleisön mieleen heidän törmätessään yritykseemme.

Hyvä kuva kertoo, miltä yrityksessä työskentelevien arki näyttää ja miltä asiakaslupauksen lunastamisen erilaiset tavat näyttävät. Varaudu kuvaustilanteeseen suunnittelemalla kerralla tuotettavaksi riittävä määrä tällaisia kuvia – eri ihmisistä, eri työpisteiltä ja eri tilanteissa. Kiität itseäsi myöhemmin, kun tarve sopivalle kuvitukselle ilmaantuu.

Vinkki: Suunnittele kuvaustilanne ja kuvattavat otokset etukäteen niin, että kuvista on rajattavissa tietty osa tai tietty henkilö, ja uutta rajausta voi käyttää omana kuvanaan. Voiko kuvasta rajata tietokonetta näppäilevät sormet omaksi kuvakseen, jota hyödyntää verkkosivujen kuvituksessa?

2. Samojen valokuvien hyödyntäminen erilaisten sisältöjen osana

Kun kohta 1 on hallussa, monenlaisesta sisällöntuotannosta tulee nopeampaa ja helpompaa. Nyt käytössäsi on oikeaa viestiä kertovaa, monipuolista ja laadukasta kuvastoa hyödynnettäväksi somekanavissa, urasivuilla, rekrytointikampanjan kuvituksena tai blogin kuvituksena. Käytä samaa kuvaa luovasti erilaisiin tarkoituksiin ja muunna kuva uuteen uskoon lisäämällä sopiva filtteri tai muuttamalla kuva mustavalkoiseksi.

Vinkki: Hyödynnä Canva -ohjelmaa ja yhdistä henkilövalokuva sitaattiin. Saat sitaattikuvan, jota voit taas käyttää kuvituksena esimerkiksi somejulkaisuissa tai vaikkapa rekrytointikampanjan osana. Voit hyödyntää tiimikuvauksissa otettuja valokuvia yhä uudelleen rajaamalla kuvia eri tavoilla ja lisäämällä niihin tekstiä. Lisää sitaattikuvaan myös yrityksen logo, sillä kuvat saattavat joskus elää verkossa omaa elämäänsä.

3. Erilaiset tavat julkaista Instagramissa

Verkkosivujen sisältöä, kuten blogia voi hyödyntää Instagramissa. Jos haluat esimerkiksi lisätä liikennettä tiettyyn blogijulkaisuun, voit ottaa sen kansikuvasta puhelimellasi screenshotin, rajata sen sopivaksi ja käyttää kuvana Instagram-julkaisussa. Hyödynnä tarvittaessa Instasize -sovellusta muotoillaksesi screenshotin Instagramiin sopivaksi.

Repurposing HR-sisältömarkkinointi

3 vinkkiä tekstisisältöihin

 

1. Julkaise eri somekanavissa sama sisältö kanavakohtaisesti kiinnostavalla tavalla

Saman blogitekstin julkaiseminen eri kanavissa juuri niihin optimoidulla tavalla herättää seuraajien mielenkiinnon paremmin kuin pelkän linkin ”jättäminen”. Tee Canvassa sopivankokoiset kuvat eri somekanaviin; Canvassa on valmiina eri kanavissa parhaiten toimivat kuvakoot. Voit tässä kohtaa hyödyntää myös sitaattikuvia ja aiemmin otettuja valokuvia.

Lataa vinkki, miten voit julkaista saman blogisisällön kiinnostavalla tavalla eri sosiaalisen median kanavissa!

2. Kaiva esiin suosittu julkaisu parin vuoden takaa

Esimerkiksi lomakausina uusia sisältöjä ei aina tule eikä blogi päivity yhtä tiheästi, ellei uutta sisältöä ole tehty runsaasti varastoon. Silloin on hyvä verestää vanhoja blogijulkaisuja: kaiva parin vuoden takainen blogihitti esiin ja julkaise se uudelleen sopivin saatesanoin. Voit tarvittaessa freesata julkaisun tekemällä Canvassa siihen uuden kuvan somea varten. Tällä keinolla sisältöjen jakaminen ei tyrehdy lomakausiksi.

Vinkki: Jos olet itse lomalla, ajasta julkaisut Facebookiin valmiiksi ja säännöllinen julkaisurytmi säilyy.

3. Joulukuun erikoisjulkaisu

Joulukuu on hyvä aika katsoa kulunutta vuotta kokonaisuutena. Mitä sisältöä tuli julkaistua? Mikä oli yleisön keskuudessa suosittua? Kurkista verkkosivuanalytiikkaa koko kuluneelta vuodelta ja listaa viisi suosituinta blogisisältöä. Kokoa niistä vuoden loppua varten erikoisjulkaisu kerraten ja tiivistäen vuoden kohokohdat nätiksi paketiksi. Tulet koonneeksi taatusti mielenkiintoisen julkaisun ja ottaneeksi aikaisemmin tehdyt sisällöt tehokäyttöön.

Vinkki: Nauhoittaisitko vuoden suosituimmat blogitekstit podcast-sarjaksi? Tämä on repurposingia parhaimmillaan!

 

Oletko jo tutustunut Eminen Vaikuttava Työnantajabrändi -podcastiin? Sarja aloitettiin niin, että Susanna Rantanen muokkasi ja puhui suosituimmat blogisisältömme kuunneltaviksi jaksoiksi. Tätä jatkettiin ja nyt podcastimme on suosittu, maanantaisin ilmestyvä sarja, jolle on muodostunut oma vihkiytynyt kuulijakuntansa.